Kenteken aanhanger of caravan overschrijven (2023)

Navigatie overslaan

Als u eenaanhanger of caravanheeft gekocht van meer dan 750 kg, dan moet u met hulp van de verkoper het kenteken op uw naam laten zetten. Dat heet overschrijven.

Handige links

 • Kentekencard controleren
 • Vind een kentekenloket of balie
 • Vind een RDW-keuringsstation
 • Voorwaarden voor overschrijven

  • U bent minimaal 18 jaar oud (16 jaar als u een brommer wilt overschrijven).
  • U woont in Nederland en bent bij de gemeente ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • U moet het kenteken zelf op uw naam laten overschrijven.
  • Het kentekenbewijs is compleet.
   Check dit van te voren bij de verkoper van het voertuig. Als hij namelijk (een deel van) het kentekenbewijs en/of de tenaamstellingscode kwijt is, dan moet hij eerst een nieuw kentekenbewijs of een nieuwe tenaamstellingscodebij onsaanvragen. Eerder kanhij het voertuig niet aan u verkopen. Bij een voertuig met een papieren kentekenbewijs mag het Voertuigbewijs deel I ontbreken.

  Voertuig op naam van uw bedrijf zetten

  Als u het voertuig op naam van een rechtspersoon wilt zetten, lees dan Kenteken overschrijven op naam van bedrijf.
  Heeft u een eenmanszaak of maatschap? Dan kunt u het kenteken alleen op naam van uw persoon overschrijven. Dat staat op deze pagina beschreven.

  Kentekenbewijs entenaamstellingscode controleren

  Check gratis of de kentekencard van de verkoper inderdaad het laatst afgegeven kentekenbewijs bij het voertuig is en of de kentekencard en de tenaamstellingscode bij elkaar horen.Ga hiervoor naar Kentekencard controleren.

 • Kopen bij een RDW erkend bedrijf

  Kooptu een voertuig bij een door de RDW erkend voertuigbedrijf? Dan kan dat bedrijfde overschrijving meestal direct voor u regelen. U hoeft dan alleen een geldiglegitimatiebewijsmee te nemen. (Kijk hiervoor bij Legitimeren bij aankoop van een voertuig) U vindt erkende bedrijven waar u een voertuig kunt kopen via de RDW-locatiewijzer.

  Kopen van een particulier of rechtspersoon

  Koopt u van een particulier of rechtspersoon? Dan regelt u de overschrijving zo:

  1. U gaat naar een kentekenloket, RDW-balie of -keuringsstation. Mogelijk kunt u het voertuig ook online overschrijven. Kijk hiervoor bij Zo werkt online overschrijven.
   Bij sommige kentekenloketten kunt u ook op zondag en 's avonds overschrijven.
  2. U vraagt de verkoper van het voertuig:
   • het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) en de tenaamstellingscode of
   • het originele Tenaamstellingsbewijs (Deel IB) en het Overschrijvingsbewijs
  3. Neem deze documenten mee, samen met een geldig legitimatiebewijs. (Kijk hiervoor bij Legitimeren bij aankoop van een voertuig) Een rijbewijs is niet verplicht.
  4. U krijgt 2 documenten van de medewerker:
   • een tenaamstellingsverslag met daarop de 1e 4 cijfers van de tenaamstellingscode.
   • een vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het voertuig niet meer op naam van de verkoper staat. U geeft dit aan de verkoper.
  5. Nu staat het voertuig op uw naam en moet u voldoen aan de verplichtingen die daarbij horen. Welke dat zijn leest u bij Voertuigverplichtingen.
  6. Wij sturen u de volgende werkdag uw nieuwe kentekenbewijs en het 2e deel van de tenaamstellingscode. Is het kenteken vóór 16.00 uur overgeschreven dan doen we dat nog dezelfde dag.
   Is uw voertuig eigendom van een lease- of financieringsmaatschappij? Dan ontvangt u de kentekencard van ons óf van de leasemaatschappij. De tenaamstellingscode van een leasevoertuig sturen wij altijd naar de leasemaatschappij.
  7. Tip: De tenaamstellingscode wordt vaak afgedrukt op een soort kassabon. Kassabonnen worden vaak weggegooid, daarom is het handig de cijfers van de tenaamstellingscode ergens ander goed te bewaren. U kunt de eerste 4 cijfers overschrijven op de brief die u van ons krijgt met het tweede gedeelte van de code. U hoeft de bon dan niet te bewaren.
 • Onder bepaalde voorwaarden kunt u een voertuig online overschrijven. Dan hoeft u niet naar een balie of loket.

  Voorwaarden

  • U heeftde kentekencard ende tenaamstellingscodevan het voertuig dat u wilt overschrijven.Met een ‘papieren’ kentekenbewijs is online overschrijven niet mogelijk.
  • U heeft een geldig Nederlands paspoort, Nederlands rijbewijs of Nederlandse identiteitskaartmet een chip. Alle paspoorten en identiteitskaarten bevatten een chip. Rijbewijzen uitgegeven na 14 november 2014 bevatten een chip.
  • Uw mobiele telefoon (of die van iemand anders) moet een Android smartphone zijn,versie 7.0 of hoger, óf een iPhone model 7 of hoger en iOS versie 13.2. Deze telefoons beschikken over eenzogenoemde NFC chiplezer. De chiplezer is nodig om een identiteitscheck te kunnen uitvoeren. Zorg bij gebruik dat de lezer is ingeschakeld op uw telefoon.

  Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan is online overschrijven niet mogelijk. Ga dan naar een loket.

  Zo werkt online overschrijven

  1. Voldoet u aan de voorwaarden voor online overschrijven? Dan moet u als koper een eenmalige identiteitscheck doen van uw paspoort, rijbewijs ofidentiteitskaart met de app van DigiD. Dit doet u met een mobiele telefoon. Heeft u nog geen DigiD-app op uw telefoon? Download deze dan eerst. Meer informatie overde identiteitscheck van DigiD.
   Gebruikt u de mobiele telefoon van iemand anders? Dan is het van belang dat u de app gebruikt met uw DigiD-gegevens!
  2. Na de eenmalige identiteitscheck, kunt u het voertuig overschrijven. U doet dat via 'Voertuig overschrijven'. U betaalt met iDEAL.
  3. U ontvangt een aantal e-mails na afronding van de online overschrijving.
   • Tweede mail: voertuig is nu pas echt overgeschreven. Dan bent u verantwoordelijk voor de voertuigverplichtingen, meer informatie bij Voertuigverplichtingen.
   • Derde e-mail:link naar het vrijwaringsbewijs en het tenaamstellingsverslag met daarop het 1e deel van de tenaamstellingscode. Het tenaamstellingsverslag is voor uzelf. Het vrijwaringsbewijs downloadt u of print u uit en geeft u vervolgens aan de verkoper. Let op: het doorsturen van alleen de link werkt niet. De link in de mail is 30 dagen beschikbaar.
  4. Via de post ontvangt u het kentekenbewijs en het 2e deel van de tenaamstellingscode.
   U ontvangt geen tenaamstellingscode als uw voertuig eigendom is van een lease- of financieringsmaatschappij. Dan krijgt de lease- of financieringsmaatschappij de tenaamstellingscode. De leasemaatschappij stuurt het kentekenbewijs naar u.
 • Particulier schrijft het voertuig over

  Legitimeren bij een kentekenloket, RDW-balie of RDW-keuringsstation

  U kunt zich als particulier legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs met daarop uw geboortedatum
  • Nederlands paspoort met daarop uw persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart met daarop uw persoonsnummer (BSN)

  Legitimeren bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie

  Met de volgende documenten kunt ualleen terecht bij een RDW-keuringsstation of RDW-balie:

  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort

  Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

  Legitimeren zonderNederlands persoonsnummer (BSN)

  Staat uw Nederlandse persoonsnummer (Burgerservicenummer) niet op uw legitimatiedocument? Dan moet u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) meenemen. Het uittreksel is verkrijgbaar bij uw gemeente en mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Vraag wel om een uittreksel met BSN. Gemeenten geven dit niet automatisch af.

  Heeft u een diplomatiek paspoort? Danmagu ook een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken overleggen (niet ouder dan 3 maanden) met daarop uw BSN.

  Rechtspersoon schrijft het voertuig over

  Legitimatie bij kentekenloket, RDW-balie of RDW-keuringsstation

  U kunt zich als tekenbevoegde van een bedrijf (rechtspersoon) bij het overschrijven van uw voertuig op bedrijfsnaam legitimeren met de volgende geldige documenten:

  • Nederlands rijbewijs van tekenbevoegde met daarop zijn geboortedatum
  • Nederlands paspoort van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN)
  • Nederlandse identiteitskaart van tekenbevoegde met daarop zijn persoonsnummer (BSN).
  • Legitimatie bij RDW-balie of RDW-keuringsstation

  Met de volgende documenten mag u zich alleen legitimeren bij een RDW-balie of - keuringsstation:

  • Identiteitskaart of rijbewijs uit een EU- of EVA-land met daarop uw geboortedatum
  • Diplomatiek paspoort
  • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
  • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
  • Dienstpaspoort
  • Buitenlands paspoort.

  Let op: met een verblijfsvergunning of verblijfstitel kunt u geen voertuig op naam zetten.

  Ook uittreksel Kamer van Koophandel meenemen

  Naast uw legitimatiedocumentmoet u een (kopie) actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) overleggen. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 1 jaar en mag géén uittreksel zijn van internet. Op het uittreksel moet de naam van de tekenbevoegde staan.

  Eenmanszaak, maatschap of rederij

  Is uw bedrijf een eenmanszaak, maatschap of rederij? Dan kunt u het voertuig niet op naam van het bedrijf zelf zetten. U kunt het alleen op uw eigen naam laten zetten. U moet zich in dit geval als particulier legitimeren.

 • Overschrijving direct checken

  Na de overschrijving kunt u direct bekijken of het voertuig op uw naam staat. Dit kan via ‘Mijn RDW ’(Inloggen particulier) Hiervoor heeft u een DigiD-app nodig of DigiD met Sms-controle.

  Voertuigverplichtingen

  Als het voertuig op uw naam staat, bent u verantwoordelijk voor de voertuigverplichtingen. Die vindt u bij Voertuigverplichtingen.

  De weg op zonder kentekencard

  Heeft u het voertuig op naam gezet, maar het kentekenbewijs nog niet in huis? Dan mag u nu al wel de Nederlandse weg op. De Nederlandse politie kan direct in het kentekenregister kijken voor uw gegevens. U moet 14 dagen na de overschrijving van het voertuig uw kentekenbewijs kunnen tonen. Let op: Zonder kentekenbewijs mag u niet met uw voertuig in het buitenland de weg.

 • Als u een aanhangwagen of caravan op uw naam heeft staan, dan hoort daar een aantal verplichtingen bij waaraan u moet voldoen.

  1. Verzekering
  2. APK (bij aanhangwagen boven 3500 kg)
  3. Juiste kentekenplaten
  4. Als het kenteken van uw aanhangwagen begint met de letters ZZ of ZZZ mag u zich uitsluitend op de weg bevinden met een ontheffing van de wegbeheerder of van de RDW.

  Verzekering

  U hoeft geen aparte verzekering voor uw aanhangwagen af te sluiten. Een aanhangwagen is verzekerd bij het trekkend voertuig.

  APK

  Een aanhanger/caravan van boven de 3500 kg, moet APK goedgekeurd zijn. Let hierop als u een gebruikt voertuig aanschaft.

  Stopzetten voertuigverplichtingen

  U kunt de verplichtingen die horen bij het in bezit hebben van een aanhangwagen van boven de 3500 kg tijdelijk stopzetten. Dat kan door het voertuig te schorsen, zoals dat heet.

  Boetes na controle van gegevens

  Wij controleren dagelijks of voertuigen verzekerd zijn en APK goedgekeurd. Elke aanhanger/caravan wordt (als deze zwaarder is dan 3500 kg) elk jaar gecontroleerd in het keuringsregister (100 procent controle). Wij voeren deze opsporingstaak uit in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Is de aanhanger/caravan niet APK goedgekeurd, terwijl dit wel zo zou moeten zijn? Dan krijgt u een boete van hetCentraal Justitieel Incassobureau (CJIB).De hoogte vanhet bedrag van de boetekunt u hier vinden.

 • De kosten voor overschrijving zijn overal gelijk. Het maakt daarbij niet uit of u de overschrijving regelt bij ons of bij een kentekenloket.

  Omschrijving Kosten
  Tenaamstellen via RDW €11,40
 • Kunt u nietwachten tot wij het kentekenbewijs na de overschrijving naar u toe sturen? Bijvoorbeeldomdat u op het punt staat om naar het buitenland op vakantie te gaan? Doe daneen spoedaanvraag voor een kentekenbewijs.

  Wat u eerst moet weten

  • Een spoedaanvraag is alleen mogelijk bij koop van een voertuig, niet als u het kentekenbewijs kwijt bent.
  • Een spoedaanvraag is alleen mogelijk op de dag van de overschrijving, of op de eerstvolgende werkdag.
  • Voor een spoedaanvraag moet u extra betalen.

  Zo werkt het

  1. Ga naar een RDW-keuringsstationof naar de RDW in Zoetermeer of Veendam.
  2. U legitimeert zich met een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
  3. U kiest of u het kentekenbewijs zelf ophaalt bij de RDW in Veendam, of thuis laat bezorgen per koerier.
  4. U betaalt extra kosten voor de spoedaanvraag. Deze betaalt u bij het indienen van de aanvraag. Dit kan contant of met pin.

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Spoedverzending kentekencard €220,00
  Spoedtarief bij afhalen kentekencard in Veendam €56,00

  Dezelfde of volgende werkdag klaar

  Als u de aanvraag voor 11.45 uur doet, kunt u het kentekenbewijs dezelfde werkdag ophalen bij de RDW in Veendam. Of u laat het kentekenbewijs dezelfde werkdag thuisbezorgen.

  Als u de aanvraag na 11.45 uur doet, kunt u het kentekenbewijs de volgende werkdag ophalen bij de RDW in Veendam. Of u laat het kentekenbewijs de volgende werkdag thuisbezorgen.

 • Bent u inwoner van de Europese Unieen heeft u geen DigiD? U kunt mogelijk uw voertuig online overschrijven met het nationale inlogmiddel van uw land.

  Let op: u heeft hiervoor wel een Nederlands Burgerservicenummer en een Nederlandse bankrekening nodig.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 03/14/2023

Views: 5955

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.